logo redos

Infolinia 61 445 24 00

Unia Europejska

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

21/07/2017

UE EFRR rgb 1 1

 

Redos Trailers Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Projekt polega na opracowaniu oraz wdrożeniu do produkcji przyczepy  o udoskonalonej, lekkiej konstrukcji i obniżonym poziomie oporu aerodynamicznego.

 

Kwota dofinansowania: 2 026 569,60 zł

Okres realizacji: 01.07.2017 r. – 30.09.2020 r.

 

1. Wybór Kierownika naukowego projektu.

 

Zapytanie ofertowe – pobierz

Formularz ofertowy - pobierz

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę: Prof. Dr hab. Inż. Stefan Joniak.

 

 2.Wybór pracownika naukowego projektu.

 

Zapytanie ofertowe – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę: Dr inż. MACIEJ OBST.

 

 3. Wybór pracownika naukowego projektu.

 

Zapytanie ofertowe – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę: Mgr inż. JĘDRZEJ MOSIĘŻNY.

 

4. Wybór wykonawcy badań w zakresie opracowania lekkiej przyczepy z obniżonym oporem aerodynamicznym.

 

Zapytanie ofertowe – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę usług: POLITECHNIKA POZNAŃSKA.

 

6. Roczna licencja oprogramowania do generowania siatek obliczeniowych

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe  PL 06.2017

Inquiry EN  06.2017

 

Formularz ofertowy 

Formularz oferty 06_2017_PL

Inquiry form 06_2017_EN

 

7. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy POINTWISE, INC., Texas.

INFORMACJA PL

INFORMACJA EN